ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ερινεού (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ερρινεή (Τσετσεβά)

Ο οικισμός Ζήρια προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Αραβωνίτσα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Σαλμενίκον προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Χρούτσα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Δαμακίνι προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Προβοδός προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μυρίνα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Λουμπούστα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Λαλικώστα αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άβερνα αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιτίτσα αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ελεούσης αποσπάται από το δήμο Αργυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ερρινεή (Τσετσεβά) στον οικισμό Σαλμενίκον

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Λαλικώστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σαλμενίκον στον οικισμό Αραγόζενα

Ο οικισμός Ερρινεή (Τσετσεβά) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μυρίνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αραγόζενα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Βερίνον προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Γρόπα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μυρόβρυση προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μάγειρας προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Δοκανέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Συνανιά προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Τραγανόν προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Καμάραις προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Καλύβια Σαλμενίκου προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 13Α - 04/03/1868

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αραγόζενα στον οικισμό Καλύβια Σαλμενίκου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λουμπούστα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λιδωρίκι προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Σαρκουνάς προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μεσοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Ερινεού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Το όνομα του οικισμού Σαλμενίκον του δήμου διορθώνεται σε Άνω Σαλμενίκον

Το όνομα του οικισμού Καλύβια Σαλμενίκου του δήμου διορθώνεται σε Σαλμενίκον

Ο οικισμός Κακόβατον προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ερινεού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Αραγόζενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραγοζενών

Ο οικισμός Αραβωνίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραβωνίτσης

Ο οικισμός Βερίνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερίνου

Ο οικισμός Δαμακίνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαμακινίου

Ο οικισμός Ζήρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζήριας

Ο οικισμός Καμάραις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμαρών

Ο οικισμός Γρόπα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρόπας

Ο οικισμός Μυρόβρυση αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυρόβρυσης

Ο οικισμός Τραγανόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραγανού

Ο οικισμός Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαλμενίκου

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελλών

Ο οικισμός Δοκανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αραγοζενών

Ο οικισμός Συνανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αραβωνίτσης

Ο οικισμός Χρούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζήριας

Ο οικισμός Σαρκουνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζήριας

Ο οικισμός Προβοδός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρών

Ο οικισμός Λιδωρίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμαρών

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρόβρυσης

Ο οικισμός Μεσοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλμενίκου

Ο οικισμός Άνω Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλμενίκου

Ο οικισμός Μονή Ελεούσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σαλμενίκου

Ο οικισμός Κακόβατον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελλών

Ο οικισμός Πιτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελλών

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Άβερνα του δήμου καταργείται.

Δ. Ερινεού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λαμπίριον από την κοινότητα Ζήριας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ζήρια αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρκουνάς αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ζήρια αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ροδινή αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυανή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρκαλή αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Ζήριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάραις αποσπάται από την κοινότητα Καμαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από την κοινότητα Καμαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από την κοινότητα Καμαρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Ερινεός αποσπάται από την κοινότητα Νέου Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συνανιά αποσπάται από την κοινότητα Αρραβωνίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρραβωνίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αρραβωνίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμακίνι αποσπάται από την κοινότητα Δαμακινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Δαμακινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Σαλμενίκον αποσπάται από την κοινότητα Σαλμενίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης αποσπάται από την κοινότητα Σαλμενίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοτένη αποσπάται από την κοινότητα Σαλμενίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Σαλμενίκον αποσπάται από την κοινότητα Σαλμενίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σαλμενίκον αποσπάται από την κοινότητα Σαλμενίκου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Φτέρη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζαρκαλή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δαμακίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Νέον Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Συνανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ζήρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σαρκουνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ελεούσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κάτω Σαλμενίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αρραβωνίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Ζήρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Καμάραι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κυανή Ακτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Νέος Ερινεός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κάτω Ροδινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βουνόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βοτένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv