ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αχιλλείων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 180Α - 30/08/1995

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαστούρι από την κοινότητα Γαστουρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα Γαστουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Προκοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από την κοινότητα Κυνοπιαστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα Κυνοπιαστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κυνοπιαστών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσηίς αποσπάται από την κοινότητα Κυνοπιαστών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Δέκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γαρούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από την κοινότητα Βαρυπατάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Βιρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από την κοινότητα Βιρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιρός αποσπάται από την κοινότητα Βιρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από την κοινότητα Βιρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από την κοινότητα Καλαφατιώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάτικα αποσπάται από την κοινότητα Καμάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καμάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Καμάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα Καστελλάνων Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι Μέσης αποσπάται από την κοινότητα Καστελλάνων Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Γαρούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γόρδιος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Γαρούνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από την κοινότητα Κουραμάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από την κοινότητα Μπενιτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλιδιάτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομιανάτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακράτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορνάτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Χαλιδιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κομιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κορνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Γόρδιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Εσταυρωμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πικουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καρδαμάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καστελλάνοι Μέσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Χρυσηίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βιρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μακράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv