ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πυλήνης (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σίμος από το δήμο Προσχίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δορβιτσιά αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράνωμα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πωκίστα αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεριανή αποσπάται από το δήμο Αποδωτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο Αποδωτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο Αποδωτίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελβίτσαινα αποσπάται από το δήμο Αποδωτίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κωλοσύρτης αποσπάται από το δήμο Προσχίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Περιβόλια του δήμου καταργείται.

Δ. Πυλήνης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δορβιτσιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δορβιτσιάς

Ο οικισμός Ελευθεριανή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελευθεριανής

Ο οικισμός Πωκίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πωκίστας

Ο οικισμός Σίμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σίμου

Ο οικισμός Στράνωμα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρανώματος

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στύλιας

Ο οικισμός Κωλοσύρτης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κωλοσύρτη

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ελευθεριανής

Ο δήμος καταργείται

Δ. Πυλλήνης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σίμος από την κοινότητα Σίμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Σίμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σίμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δορβιτσιά αποσπάται από την κοινότητα Δορβιτσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πωκίστα αποσπάται από την κοινότητα Ποκίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράνωμα αποσπάται από την κοινότητα Στρανώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Στρανώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Στρανώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Στάχτης αποσπάται από την κοινότητα Στρανώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαμίλα αποσπάται από την κοινότητα Φαμίλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα Φαμίλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα Φαμίλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα Ναυπακτίας αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας Ναυπακτίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Ανθοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Ανθοφύτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσογιαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Γάβρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από την κοινότητα Γάβρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεριανή αποσπάται από την κοινότητα Ελευθεριανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από την κοινότητα Στύλιας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα Στύλιας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Άνω Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κάτω Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Λουτρά Στάχτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Γάβρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Μηλέα Ναυπακτίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Δορβιτσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Φαμίλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Στράνωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Ανθόφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Ποκίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Σίμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Κουτσογιαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο οικισμός Ελευθεριανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπακτίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv