ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θιναλίου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 178Α - 30/06/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αχαράβη από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βραχλερή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριφτιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαράτικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνί αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκιον αποσπάται από την κοινότητα Λαυκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μαρτίνος αποσπάται από την κοινότητα Λαυκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριμόδιον αποσπάται από την κοινότητα Λαυκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαχνιά αποσπάται από την κοινότητα Λαυκίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετάλεια αποσπάται από την κοινότητα Πεταλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από την κοινότητα Πεταλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερίβα αποσπάται από την κοινότητα Πεταλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από την κοινότητα Πεταλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσερή αποσπάται από την κοινότητα Πεταλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνίον αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινιάς αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περούλιον αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίθος αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριλιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρνιαρης αποσπάται από την κοινότητα Περιθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από την κοινότητα Επισκέψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Επισκέψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσαι αποσπάται από την κοινότητα Λουτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναπαυτήρια αποσπάται από την κοινότητα Λουτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απραός αποσπάται από την κοινότητα Λουτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγάρικα αποσπάται από την κοινότητα Λουτσών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από την κοινότητα Σφακερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από την κοινότητα Σφακερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκια αποσπάται από την κοινότητα Σφακερών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Ο οικισμός Λιβαδάκια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ρόδα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από την κοινότητα Νυμφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτωνας αποσπάται από την κοινότητα Νυμφών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Κληματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από την κοινότητα Κληματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από την κοινότητα Κληματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από την κοινότητα Ξανθάτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ψαχνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λούτσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αχαράβη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βουνίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Απραός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μαγάρικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ερίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πετάλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Τριμόδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Φουρνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κάρνιαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λαζαράτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Δροσερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λαύκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ριλιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πριφτιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αναπαυτήρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κρινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Μαρτίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πλάτωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πίθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βραχλερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Περούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv