ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μιδέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Τριάς από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μιδέα αποσπάται από την κοινότητα Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από την κοινότητα Παναρίτη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου αποσπάται από την κοινότητα Παναρίτη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργολικόν αποσπάται από την κοινότητα Αργολικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλλακίδα αποσπάται από την κοινότητα Πουλλακίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από την κοινότητα Μάνεση και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα Μάνεση και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από την κοινότητα Ανυφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από την κοινότητα Ανυφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμαριανός αποσπάται από την κοινότητα Αραχναίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραχναίον αποσπάται από την κοινότητα Αραχναίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από την κοινότητα Ηραίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Πλατανίτι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Πουλλακίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μιδέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αμαριανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αμυγδαλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αργολικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Αραχναίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv