ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νεζέϊκων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεζέϊκα από το δήμο Σολυγείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βλασέϊκα αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ηλιέϊκα αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κεφαλέϊκα αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός Νεζέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κατακάλι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κατακαλίου

Κ. Κατακαλίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νεζέϊκων

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Ηλιέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κεφαλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κατακαλίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Αναγνώριση του οικισμού Αρακούκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατακαλίου

Αναγνώριση του οικισμού Σιδερώνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατακαλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλασέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Κατακάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Αρακούκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Ο οικισμός Σιδερώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαρωνικού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv