ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλπακίου Δωδώνης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ελαία από την κοινότητα Ελαφοτόπου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλπάκιον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Πεδινών και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ελαία στον οικισμό Καλπάκιον

Κ. Καλπακίου (Ιωαννίνων)

Ο οικισμός Ελαία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλπάκιον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλπάκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Καλπακίου

Ο οικισμός Λιούμπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλπακίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv