ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπουζίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπούζι από το δήμο Στυμφαλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μάτσιζα αποσπάται από την κοινότητα Καστανιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 09/04/1924

Ο οικισμός Μάτσιζα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάτσιζας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μπουζίου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 27Α - 11/02/1976

Ο οικισμός Μπούζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυλλήνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυλλήνης

Κ. Κυλλήνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 27Α - 11/02/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουζίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυλλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv