ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κορινθίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κόρινθος

Ο οικισμός Περιγιάλι προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Εξαμίλια προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κεχριαίς προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

09-12-1840

Ο οικισμός Απία (Βλαχατέϊκα) αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπόσνα αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζίζι αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο Απίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρανοζευγολατιό αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζή Μουσταφά αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιμπραήμ Μπέη αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέλλο αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο Αιγιαλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέχαιον (Πίσσα) αποσπάται από το δήμο Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλατσίνι αποσπάται από το δήμο Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχοινοχώρια αποσπάται από το δήμο Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Το όνομα του οικισμού Τρανοζευγολατιό του δήμου διορθώνεται σε Ζευγολατείον

Ο οικισμός Κουλατσίνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σχοινοχώρια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Απία (Βλαχατέϊκα) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπόσνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λέχαιον (Πίσσα) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυπαρίσσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αναπνοή προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Παλαιά Κόρινθος προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αναπνοή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βραχάτι προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Λιμοχώρι προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Σουληνάρι προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Ταρσινά προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Χαλκί προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κολομπότσι προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κυράς Βρύση προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Λεύκα προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Μπεκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Σολωμός προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Κορινθίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Κλεωνών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Κορινθίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βραχάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βραχατίου

Ο οικισμός Λιμοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμοχωρίου

Ο οικισμός Εξαμίλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εξαμιλλίων

Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζευγολατιού

Ο οικισμός Παλαιά Κόρινθος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιάς Κορίνθου

Ο οικισμός Βέλλο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βέλλου

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκκωνίου

Ο οικισμός Ιμπραήμ Μπέη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ιμπραϊμπεη

Ο οικισμός Περιγιάλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιγιαλίου

Ο οικισμός Σουληνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουληναρίου

Ο οικισμός Χαλκί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλκίου

Ο οικισμός Σολωμός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σολωμού

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άσσου

Ο οικισμός Κόρινθος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορίνθου

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βραχατίου

Ο οικισμός Χασάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βραχατίου

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξαμιλλίων

Ο οικισμός Κεχριαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Εξαμιλλίων

Ο οικισμός Κυράς Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ισθμίας

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βέλλου

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκωνίου

Ο οικισμός Χατζή Μουσταφά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοκκωνίου

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιμπραϊμπεη

Ο οικισμός Κολομπότσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περιγιαλίου

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σολωμού

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σολωμού

Ο οικισμός Μπεκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σολωμού

Ο οικισμός Αζίζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άσσου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κορίνθου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κόρινθος από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 256Α - 01/08/1929

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κορινθίων

Δ. Κορινθίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 256Α - 01/08/1929

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κορίνθου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Κορινθίων (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχαία Κόρινθος αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντεσκούφι αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από την κοινότητα Εξαμιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξαμίλια αποσπάται από την κοινότητα Εξαμιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχριαί αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκερίζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Εξαμιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Εξαμίλια αποσπάται από την κοινότητα Εξαμιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος αποσπάται από την κοινότητα Εξαμιλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοκέριζα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκερίζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Ξυλοκερίζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεκιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Σολομού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σολομός αποσπάται από την κοινότητα Σολομού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Πεντεσκούφι του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Αρχαίο Λιμάνι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρχαίας Κορίνθου

Ο νέος οικισμός Αγία Παρασκευή προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ξυλοκερίζης

Ο νέος οικισμός Θυμαριώνα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ξυλοκερίζης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιδερώνα αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Αλμυρή αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρυτόν αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αλμυρή αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθίκια αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αλμυρή αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλαμάννος αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάκι αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ντράσσα αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θυμέλη αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά Ωραίας Ελένης αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατακάλι αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλασέϊκα αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρακούκια αποσπάται από το δήμο Σαρωνικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφικόν αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρφος αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκολίμανο αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Μαρίνης αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιουρκάτι αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελόκαστρον αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήλιος αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσσης αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκάλι αποσπάται από το δήμο Σολυγείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιγιάλι αποσπάται από το δήμο Άσσου - Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Άσσου - Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άσσος αποσπάται από το δήμο Άσσου - Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από το δήμο Άσσου - Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέχαιον αποσπάται από το δήμο Άσσου - Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεληνιάτικα αποσπάται από το δήμο Άσσου - Λεχαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθοβούνι αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιλιομόδιον αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλένια αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουταλάς αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιονόριον αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνι αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαψός αποσπάται από το δήμο Τενέας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Πανόραμα και προσάρτησή του στο δήμο Κορινθίων

ΦΕΚ 2604Β - 25/09/2012

Ο οικισμός Αρχαία Κόρινθος ορίζεται ιστορική έδρα του δήμου

ΦΕΚ 39Α - 25/02/2020

Ο οικισμός Ρυτόν του δήμου μετονομάζεται σε Ρειτό

Εκτύπωση  Αρχείο csv