ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βαπτιστού (Κιλκίς)

ΦΕΚ 169Α - 17/10/1958

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαπτιστής από την κοινότητα Μεγάλης Βρύσεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κυριακαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βαπτιστού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κυριακαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Ο οικισμός Βαπτιστής αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κιλκίς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv