ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρλοβασίων (Σάμου)

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέον Καρλόβασι από την κοινότητα Νέου Καρλοβάσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσαίο Καρλόβασι αποσπάται από την κοινότητα Μεσαίου Καρλοβάσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Καρλοβάσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόν Καρλόβασι αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Καρλοβάσου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λιμήν Καρλοβάσου αποσπάται από την κοινότητα Παλαιού Καρλοβάσου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 124Α - 30/04/1952

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Καρλοβασίων

Δ. Καρλοβασίων (Σάμου)

ΦΕΚ 124Α - 30/04/1952

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Καρλοβασίων

19/03/1961

Ο οικισμός Λιμήν Καρλοβάσου του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Καρλοβάσιον του δήμου

Ο οικισμός Μεσαίο Καρλόβασι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Καρλοβάσιον του δήμου

Ο οικισμός Παλαιόν Καρλόβασι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Καρλοβάσιον του δήμου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Καρλοβάσιον του δήμου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ποτάμι και προσάρτησή του στο δήμο Καρλοβασίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ισιδώρου αποσπάται από την κοινότητα Δρακαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακαίοι αποσπάται από την κοινότητα Δρακαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονταίικα αποσπάται από την κοινότητα Κονταιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες αποσπάται από την κοινότητα Κοντακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντακαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κοντακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Κοντακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από την κοινότητα Κοντακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Κοντακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Κοντακαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσμαδαίοι αποσπάται από την κοινότητα Κοσμαδαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολούδες αποσπάται από την κοινότητα Κοσμαδαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέκα αποσπάται από την κοινότητα Λέκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Λέκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από την κοινότητα Υδρούσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κονταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βρύσαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σακκουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κοσμαδαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Νικολούδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Υδρούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κοντακαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σουρήδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ποτάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Δρακαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Νέον Καρλοβάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Όρμος Αγίου Ισιδώρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Χατζησταμούληδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Λέκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv