ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ανυφίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ανυφί από το δήμο Μιδέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αβδήμπεη αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ανυφίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 107Α - 29/04/1953

Ο οικισμός Αβδήμπεη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηραίον

ΦΕΚ 148Α - 11/06/1955

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 8Α - 15/01/1966

Ο οικισμός Ηραίον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ηραίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv