ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μάνδρας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 161Α - 16/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάνδρα Τσικούρ από την κοινότητα Αβδήρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Μάνδρα Τσικούρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάνδρα

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Μάνδρας (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv