ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ερασμίου (Ξάνθης)

ΦΕΚ 54Α - 16/02/1951

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Εράσμιον από την κοινότητα Ευλάλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζηλωτής αποσπάται από την κοινότητα Ευλάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Εράσμιον στον οικισμό Νέον Εράσμιον

Ο οικισμός Εράσμιον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόν Εράσμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερασμίου

Αναγνώριση του οικισμού Νέον Εράσμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερασμίου

19/03/1961

Ο οικισμός Ζηλωτής της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Εράσμιον της κοινότητας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δασοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερασμίου

Αναγνώριση του οικισμού Ραδιοσταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερασμίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Εράσμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Δασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Ραδιοσταθμός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Ο οικισμός Παλαιόν Εράσμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τοπείρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv