ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πελλήνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεγάλη Βάλτσα

Ο οικισμός Μικρή Βάλτσα προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Θροφαροί προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Ζεμενόν προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Θολερόν προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

Ο οικισμός Λαλιώτης προσαρτάται στο δήμο Πελλήνης

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Μεγάλη Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μικρή Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Θροφαροί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Ζεμενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Θολερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Λαλιώτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Μονήδριον Ζεμενού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μεγάλη Βάλτσα στον οικισμό Κλημέντι

Ο οικισμός Παναρήτι αποσπάται από το δήμο Παναρητίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαντούσια αποσπάται από το δήμο Παναρητίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκάσι αποσπάται από το δήμο Παναρητίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλημέντι αποσπάται από το δήμο Κάτω Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καίσαρι αποσπάται από το δήμο Κάτω Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελλίνα αποσπάται από το δήμο Κάτω Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονήδριον Παναγίας αποσπάται από το δήμο Κάτω Πελλήνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

Ο οικισμός Μονήδριον Παναγίας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Πελλήνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Πελλήνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βλαντούσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαντουσίων

Ο οικισμός Παναρήτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παναριτίου

Ο οικισμός Μαρκάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρκασίου

Ο οικισμός Βελλίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελλίνης

Ο οικισμός Κλημέντι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλημεντίου

Ο οικισμός Καίσαρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καισαρίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Πελλήνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 170Α - 07/08/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πελλήνη από την κοινότητα Ξυλοκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πελλήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ξυλοκάστρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv