ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βελλίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βελλίνα από το δήμο Πελλήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βελλίνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Βελλίνα της κοινότητας διορθώνεται σε Βελίνα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βελίνης

Κ. Βελίνης (Κορινθίας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βελλίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv