ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καλύμνου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάλυμνος

Ο οικισμός Αργινώντα προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Χωριό προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Άργος προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Βαθύς προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Βοθύνοι προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Μυρτέαι προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Μπροστά προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Σκαλιά προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Τέλενδος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Ψέριμος (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

Ο οικισμός Εμπορειός προσαρτάται στο δήμο Καλύμνου

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Ο οικισμός Μπροστά του δήμου μετονομάζεται σε Πάνορμος

ΦΕΚ 275Α - 03/11/1954

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Αναγνώριση του οικισμού Μασούριον και προσάρτησή του στο δήμο Καλύμνου

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Καλυμνίων

Δ. Καλυμνίων (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Καλύμνου

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Αναγνώριση του οικισμού Καμάριον και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Ο οικισμός Μασούριον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μυρτέαι του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Βλυχάδια και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Αναγνώριση του οικισμού Ίμια - Λιμνιά δύο (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Ίμια - Λιμνιά ένα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Καλαβρός (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Καλόλιμνος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Μαυροπινάκι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Νερά (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Σαφονήδι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

Αναγνώριση του οικισμού Χτένι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Καλυμνίων

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Ο οικισμός Χωριό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαυροπινάκι (νησίς) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χτένι (νησίς) του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv