ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μεγάλης Βάλτσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Βάλτσα από το δήμο Σικυώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μεγάλη Βάλτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγάλα Βάλτα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγάλων Βάλτων

Κ. Μεγάλων Βάλτων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλης Βάλτσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μεγάλα Βάλτα της κοινότητας διορθώνεται σε Μεγάλος Βάλτος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μεγάλου Βάλτου

Κ. Μεγάλου Βάλτου (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μεγάλων Βάλτων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Μεγάλου Βάλτου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βαλτσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεγάλου Βάλτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγάλος Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Ο οικισμός Βαλτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv