ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δεχουνίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δεχούνι από το δήμο Ψωφίδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δεχουνίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Δεχουναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δεχουνίου

ΦΕΚ 71Α - 27/03/1973

Ο οικισμός Δεχούνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πάου

Ο οικισμός Δεχουναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πάου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv