ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κορώνης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πεταλίδι

Ο οικισμός Βίγλα προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Κακόρρευμα προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Παστριμόγλι προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Δράγκα προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Λεύκα προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Τρύπες προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Καστάνια προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Πολυστάρι προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Πέρα προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Χαϊκάλι προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Πανυπέρι προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Πασαλίνα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεμούσταφα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσουμάδι αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούμπαλι αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύκισα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μύλοι του Ζέρμπα και των Κορωναίων του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μπαλί προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

ΦΕΚ 9Α - 15/03/1855

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πεταλίδι στον οικισμό Λογγά

ΦΕΚ 75Α - 26/11/1879

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λογγά στον οικισμό Πεταλίδι

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Παστριμόγλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ανάζογλι προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Καφού προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Μπουμπούκα προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

ΦΕΚ 133Α - 07/06/1890

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αιπείας

Ο οικισμός Πασαλίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Αραποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Ρεμούσταφα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κουτσουμάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Καινούργιο Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Σούμπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Λύκισα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Δράγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Χαϊκάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Ανάζογλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιπείας

ΦΕΚ 103Α - 22/06/1905

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Πεταλιδίου

Δ. Πεταλιδίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 103Α - 22/06/1905

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κορώνης

ΦΕΚ 55Α - 03/02/1910

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κορώνης

Δ. Κορώνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 55Α - 03/02/1910

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Πεταλιδίου

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πανυπέρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πανυπερίου

Ο οικισμός Πεταλίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεταλιδίου

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανίων

Ο οικισμός Χαϊκάλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαϊκαλίου

Ο οικισμός Πέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πανυπερίου

Ο οικισμός Πολυστάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανίων

Ο οικισμός Μπαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαϊκαλίου

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δράγκας

Ο οικισμός Μπουμπούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δράγκας

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δράγκας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κορώνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κορώνη από το δήμο Κολωνίδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τζαφερόγλι αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Ο οικισμός Τζαφερόγλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασίνη Κορώνης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Ιωάννου και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορώνης

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κορώνη της κοινότητας

05/04/1981

Ο οικισμός Ασίνη Κορώνης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κορώνη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κορώνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv