ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ορχομενού (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λεβίδι

Ο οικισμός Κακούρι προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Σιμιάδες προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Κάψιας προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Μονή Κλήμεντος προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Καλπάκι προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Ρούσσης προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Νούδαμον προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Μποντιά προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Μονή Μπεζενίκου προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Κακούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κακουρίου

Ο οικισμός Σιμιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κακουρίου

Ο οικισμός Κάψιας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κακουρίου

Ο οικισμός Μονή Κλήμεντος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κακουρίου

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Μπεζενίκον αποσπάται από το δήμο Νάσων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από το δήμο Καφυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο Καφυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κανδήλας αποσπάται από το δήμο Καφυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλέσια αποσπάται από το δήμο Καφυών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Μπεζενίκου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Κανδήλας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Πλέσια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νούδαμον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κανδήλας

Ο οικισμός Μπεζενίκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεζενίκου

Ο οικισμός Μποντιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποντιάς

Ο οικισμός Λεβίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεβιδίου

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κανδήλας

Ο οικισμός Καλπάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μποντιάς

Ο οικισμός Ρούσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μποντιάς

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καλπακίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 17Α - 16/01/1934

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλπάκι από την κοινότητα Λεβιδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρούσσης αποσπάται από την κοινότητα Λεβιδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Ο οικισμός Καλπάκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορχομενός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ορχομενού

Κ. Ορχομενού (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 91Α - 13/06/1963

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλπακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ορχομενός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβιδίου

Ο οικισμός Ρούσσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεβιδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv