ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πανιάρων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πανιάραις από το δήμο Κολωνίδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χωματερόν αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαμάρι αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Ο οικισμός Πανιάραις της κοινότητας μετονομάζεται σε Φαλάνθη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φαλάνθης

Κ. Φαλάνθης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πανιάρων

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Μιστράκι αποσπάται από την κοινότητα Βουναρίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Αγία Άννα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μιστράκι της κοινότητας διορθώνεται σε Μυστράκιον

Ο οικισμός Παλαμάρι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φαλάνθη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Χωματερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Μυστράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv