ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πλαστηρίων (Ροδόπης)

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλαστήρια από την κοινότητα Γενισαίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πόρτο Λάγο αποσπάται από την κοινότητα Γενισαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Γενισαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Πλαστήρια της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Κεσσάνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Κεσσάνης

Κ. Νέας Κεσσάνης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλαστηρίων

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ροδόπης και υπάγεται στο νομό Ξάνθης

Κ. Νέας Κεσσάνης (Ξάνθης)

ΦΕΚ 35Α - 21/12/1944

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ξάνθης από το νομό Ροδόπης

ΦΕΚ 351Α - 19/12/1949

Ο οικισμός Πόρτο Λάγο της κοινότητας μετονομάζεται σε Βιστονία

ΦΕΚ 196Α - 02/09/1950

Ο οικισμός Βιστονία της κοινότητας μετονομάζεται σε Λάγος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά Ποταμιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Κεσσάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάγος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Νέα Κεσσάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Ο οικισμός Λουτρά Ποταμιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αβδήρων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv