ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νέας Κώμης (Καβάλας)

ΦΕΚ 384Α - 25/10/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Κώμη από την κοινότητα Δουκαλίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιά Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Δουκαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Ποντολείβαδο αποσπάται από την κοινότητα Δουκαλίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Ποντολείβαδο της κοινότητας διορθώνεται σε Ποντολίβαδον

Ο οικισμός Παλαιά Κώμη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ποντολίβαδον και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέας Κώμης

ΦΕΚ 30Α - 20/02/1969

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Νέα Κώμη στον οικισμό Ποντολίβαδον

ΦΕΚ 208Α - 21/10/1969

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ποντολιβάδου

Κ. Ποντολιβάδου (Καβάλας)

ΦΕΚ 208Α - 21/10/1969

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νέας Κώμης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποντολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Άνω Ποντολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv