ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χαροκοπιού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαροκοπιόν από το δήμο Κολωνίδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατηνιάδες αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουσουλί αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόμποι αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρμενοί αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετριάδες αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αϊδίνι αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κανδερόγλι αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Αϊδίνι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Μουσουλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Ισίδωρος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χαροκοπιόν της κοινότητας διορθώνεται σε Χαροκοπειόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χαροκοπείου

Ο οικισμός Κατηνιάδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αρμενοί της κοινότητας καταργείται.

Κ. Χαροκοπείου (Μεσσηνίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χαροκοπιού

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Κόμποι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κόμπων

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Κανδερόγλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποταμιά

14/03/1971

Ο οικισμός Πετριάδες της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χαροκοπειόν της κοινότητας

ΦΕΚ 18Α - 28/02/1986

Ο οικισμός Χαροκοπειόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαροκοπιόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χαροκοπιού

Κ. Χαροκοπιού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 18Α - 28/02/1986

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαροκοπείου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαροκοπιού

Αναγνώριση του οικισμού Μυρτιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαροκοπιού

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Χαροκοπιού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Χαροκοπιόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv