ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χωρδακίου (Χανίων)

ΦΕΚ 228Α - 12/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χωρδάκι από την κοινότητα Μουζουρά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ριζόσκλωπον αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Γουβερνέτου αποσπάται από την κοινότητα Μουζουρά και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χωρδάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Χωρδάκιον

Το όνομα του οικισμού Μονή Γουβερνέτου της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάννου Ερημίτου Γουβερνέτου

14/03/1971

Ο οικισμός Ριζόσκλωπον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χωρδάκιον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Ακρόπολις και προσάρτησή του στην κοινότητα Χωρδακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χωρδάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Ακρόπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Ο οικισμός Μονή Κυρίας των Αγγέλων Αγίου Ιωάννου Ερημίτου Γουβερνέτου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακρωτηρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv