ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καπλανίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καπλάνι από το δήμο Κολωνίδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσαΐζι αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζιζάνιον αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάλτσουκα αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γρίζι αποσπάται από το δήμο Κολωνίδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού Βάλτσουκα της κοινότητας διορθώνεται σε Βάλτουκα

ΦΕΚ 93Β - 26/11/1916

Ο οικισμός Τσαΐζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Υάμεια

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Ο οικισμός Υάμεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Υαμείας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γρίζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακριτοχώριον

ΦΕΚ 268Α - 07/10/1948

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακριτοχωρίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Βάλτουκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Εξοχικόν

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καπλάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Ζιζάνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Εξοχικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv