ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παναρίτη (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 227Α - 10/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παναρίτι από την κοινότητα Μέρμπακα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου και προσάρτησή του στην κοινότητα Παναρίτη

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Παναρίτη (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv