ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παραλίας Λαχανάδας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλία Λαχανάδας από την κοινότητα Λαχανάδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Παραλία Λαχανάδας της κοινότητας μετονομάζεται σε Φοινικούς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Φοινικούντος

Κ. Φοινικούντος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παραλίας Λαχανάδας

ΦΕΚ 54Α - 05/04/1957

Ο οικισμός Γριζόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Λαχανάδας και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σχίζα (νησίς) και προσάρτησή του στην κοινότητα Φοινικούντος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λούτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Φοινικούντος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Σχίζα (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Γριζόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Φοινικούς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv