ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαυροσουβάλας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυροσουβάλα από την κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Μαυροσουβάλας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 222Α - 20/08/1955

Ο οικισμός Μαυροσουβάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv