ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζήριας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζήρια από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χρούτσα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σαρκουνάς αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

Αναγνώριση του οικισμού Λαμπίρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ζήριας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 125Α - 07/05/1931

Ο οικισμός Λαμπίρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερινεός

16/10/1940

Ο οικισμός Παλαιοχώριον της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Ζήρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Χρούτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδινή

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Ροδινή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κυανή Ακτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Φτέρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

Αναγνώριση του οικισμού Ζαρκαλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Ζήριας

ΦΕΚ 203Α - 27/08/1996

Ο οικισμός Ροδινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ψαθοπύργου

ΦΕΚ 267Α - 04/12/1996

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ερινεού

Ο οικισμός Ζήρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Σαρκουνάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Άνω Ζήρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Κάτω Ροδινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Κυανή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Ζαρκαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv