ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νέας Καρυάς (Καβάλας)

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Καρυά από την κοινότητα Χρυσουπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 145Α - 24/05/1948

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα Κεραμωτής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 128Α - 11/06/1949

Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

ΦΕΚ 200Α - 28/07/1952

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κεραμωτής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κεραμωτής

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv