ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γκερμπεσίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γκέρμπεσι από την κοινότητα Μάνεσι και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από την κοινότητα Μάνεσι και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Γκέρμπεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μιδέα

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμυγδαλίτσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μιδέας

Κ. Μιδέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γκερμπεσίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μιδέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 149Α - 02/06/1989

Ο οικισμός Μιδέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Ο οικισμός Αμυγδαλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv