ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δουκαλίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 167Α - 10/08/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δουκάλιον από την κοινότητα Φιλίππων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιά Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Φιλίππων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από την κοινότητα Φιλίππων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποντολείβαδο αποσπάται από την κοινότητα Μακρυχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 384Α - 25/10/1929

Ο οικισμός Νέα Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Κώμης

Ο οικισμός Παλαιά Κώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Κώμης

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Ποντολείβαδο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Κώμης

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Δουκάλιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετροπηγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετροπηγής

Κ. Πετροπηγής (Καβάλας)

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δουκαλίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πετροπηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv