ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φαρκαδόνας (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τσιότι

Ο οικισμός Τσιοτούλι προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

Ο οικισμός Ζάρκος προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

Ο οικισμός Κεραμίδι προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

Ο οικισμός Βοστίδι προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

Ο οικισμός Γριζάνον προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

Ο οικισμός Βόργιαννη προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

Ο οικισμός Νηοχώρι προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

Ο οικισμός Πάνιτσα προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

Ο οικισμός Κλοκωτός προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

Ο οικισμός Μπάγια προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

Ο οικισμός Γεωργανάδες προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Ορφανού Γενέσεως Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Ορφανού Γενέσεως Θεοτόκου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Επάνω Παπαδοπούλι προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

Ο οικισμός Ζάρκου Μαρίον προσαρτάται στο δήμο Φαρκαδόνας

Δ. Φαρκαδόνας (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Τσιότι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιοτίου

Ο οικισμός Βόργιαννη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βόργιαννης

Ο οικισμός Γριζάνον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γριζάνου

Ο οικισμός Πάνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πανίτσης

Ο οικισμός Ζάρκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζάρκου

Ο οικισμός Κλοκωτός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλοκωτού

Ο οικισμός Βοστίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Σμόλιας

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεραμιδίου

Ο οικισμός Νηοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νηοχωρίου

Ο οικισμός Μπάγια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπάγιας

Ο οικισμός Τσιοτούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τσιοτίου

Ο οικισμός Επάνω Παπαδοπούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βόργιαννης

Ο οικισμός Ζάρκου Μαρίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γριζάνου

Ο οικισμός Γεωργανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπάγιας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Τσιοτίου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσιότι από το δήμο Φαρκαδόνας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιοτούλι αποσπάται από το δήμο Φαρκαδόνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Τσιοτούλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιοτουλίου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Τσιοτίου

Δ. Τσιοτίου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Τσιοτίου

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τσιότι του δήμου μετονομάζεται σε Φαρκαδών

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Φαρκαδόνος

Δ. Φαρκαδόνος (Τρικάλων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Τσιοτίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βρυκολάκια και προσάρτησή του στο δήμο Φαρκαδόνος

ΦΕΚ 16Α - 09/02/1963

Ο οικισμός Βρυκολάκια του δήμου μετονομάζεται σε Περιθώριον

14/03/1971

Ο οικισμός Περιθώριον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γριζάνον αποσπάται από την κοινότητα Γριζάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσελλον αποσπάται από την κοινότητα Διασέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάρκος αποσπάται από την κοινότητα Ζάρκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμίδι αποσπάται από την κοινότητα Κεραμιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγίτσα αποσπάται από την κοινότητα Παναγίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηνειάς αποσπάται από την κοινότητα Πηνειάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γεωργανάδες αποσπάται από το δήμο Οιχαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οιχαλία αποσπάται από το δήμο Οιχαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Οιχαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρωτόν αποσπάται από το δήμο Οιχαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλοκοτός αποσπάται από το δήμο Οιχαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από το δήμο Πελινναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νομή αποσπάται από το δήμο Πελινναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερβωτά αποσπάται από το δήμο Πελινναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο Πελινναίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρόπορος αποσπάται από το δήμο Πελινναίων και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv