ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουστρόβου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 149Α - 21/07/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούστροβον από την κοινότητα Σέλιανης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Μούστροβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιβόλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιβολίου

Κ. Περιβολίου (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουστρόβου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γούρνες και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολίου

Αναγνώριση του οικισμού Βλαχοκόνακα και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιβολίου

16/10/1940

Ο οικισμός Βλαχοκόνακα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Γούρνες της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Κ. Περιβολίου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Περιβόλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv