ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τρικκαίων (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τρίκαλα

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Αγία Κυριακή προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Βράνοι προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Ριζαριόν προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Πύργος Κόκκινος προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Πυργετός προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Λογγάκι προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Λόγγος Αχμέτ Αγά προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Φλαμούλι προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Αγία Μονή προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Σαράγια προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Καρυαί προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Αλή Καρά προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Σωτήρα προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Σελίμογλον προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Μέρτζι Μεγάλον προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Μικρόν Μέρτζι προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Λέστενον προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Ζαπτσαίοι προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Μπουχούνιτσα προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Γλήνος προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Πατουλιά προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Κουρμπαλί προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Ρόγγια προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Νομή προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Μεγάλα Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Σερβωτά προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Αγία Μονή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σαράγια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλή Καρά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά του δήμου καταργείται.

Δ. Τρικκαίων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μικρόν Μέρτζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Μερτζίου

Ο οικισμός Μέρτζι Μεγάλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Μέρτζι

Ο οικισμός Μπουχούνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουχουνίτσης

Ο οικισμός Μεγάλα Καλύβια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων

Ο οικισμός Σερβωτά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σερβωτών

Ο οικισμός Κουρμπαλί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρμπαλίου

Ο οικισμός Ριζαριόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ριζαριού

Ο οικισμός Πυργετός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πυργετού

Ο οικισμός Λέστενον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Μερτζίου

Ο οικισμός Ρόγγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Μερτζίου

Ο οικισμός Λόγγος Αχμέτ Αγά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουχουνίτσης

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων

Ο οικισμός Γλήνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σερβωτών

Ο οικισμός Πατουλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουρμπαλίου

Ο οικισμός Πετρόπορος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουρμπαλίου

Ο οικισμός Νομή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουρμπαλίου

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ριζαριού

Ο οικισμός Βράνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πυργετού

Ο οικισμός Πύργος Κόκκινος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πυργετού

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κρινίτσα αποσπάται από το δήμο Παραληθαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτίδι αποσπάται από το δήμο Παραληθαίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 246Α - 03/12/1913

Ο οικισμός Σαράγια προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Αλήκαρα προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

Ο οικισμός Αγία Μονή προσαρτάται στο δήμο Τρικκαίων

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Βράνοι αποσπάται από την κοινότητα Πυργετού και προσαρτάται στο δήμο

18/12/1920

Ο οικισμός Σαράγια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλήκαρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Μονή του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 3Α - 06/01/1926

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα Ριζαριού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζαριόν αποσπάται από την κοινότητα Ριζαριού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργετός αποσπάται από την κοινότητα Πυργετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Κόκκινος αποσπάται από την κοινότητα Πυργετού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κοτίδι του δήμου μετονομάζεται σε Περδικορράχη

Ο οικισμός Βράνοι του δήμου μετονομάζεται σε Κηπάκι

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Ζαπτσαίοι του δήμου μετονομάζεται σε Απόστολοι

Ο οικισμός Σελίμογλον του δήμου μετονομάζεται σε Λεπτομαρυά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πύργος Κόκκινος του δήμου διορθώνεται σε Πύργος

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Κρινίτσα του δήμου διορθώνεται σε Κρηνίτσα

ΦΕΚ 343Α - 31/12/1952

Ο οικισμός Κρηνίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρηνίτσης

14/03/1971

Ο οικισμός Πύργος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τρίκαλα του δήμου

18/03/2001

Ο οικισμός Κηπάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πυργετός του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λεπτομαρυά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πατουλιά αποσπάται από το δήμο Εστιαιώτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο Εστιαιώτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από το δήμο Εστιαιώτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο Εστιαιώτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξάλοφος αποσπάται από το δήμο Καλλιδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτινόν αποσπάται από το δήμο Καλλιδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμουδιά αποσπάται από το δήμο Καλλιδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ελάτη αποσπάται από το δήμο Καλλιδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέλιγος αποσπάται από το δήμο Καλλιδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδροχώρι αποσπάται από το δήμο Καλλιδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματσουκιώτικα αποσπάται από το δήμο Καλλιδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτάδα αποσπάται από το δήμο Καλλιδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσιακά αποσπάται από το δήμο Καλλιδένδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Κόζιακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρη αποσπάται από το δήμο Κόζιακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοργογύρι αποσπάται από το δήμο Κόζιακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανταλλάξιμα αποσπάται από το δήμο Κόζιακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γενέσι αποσπάται από το δήμο Κόζιακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρίνος αποσπάται από το δήμο Κόζιακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από το δήμο Κόζιακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοπάροικον αποσπάται από το δήμο Κόζιακα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλα Καλύβια αποσπάται από το δήμο Μεγάλων Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλίνος αποσπάται από το δήμο Μεγάλων Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Μεγάλων Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκόνα αποσπάται από το δήμο Παληοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρελιά αποσπάται από το δήμο Παληοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρδάνι αποσπάται από το δήμο Παληοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρηνίτσα αποσπάται από το δήμο Παληοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από το δήμο Παληοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο Παληοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιόπρασον αποσπάται από το δήμο Παληοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκαδιά αποσπάται από το δήμο Παληοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζηλευτή αποσπάται από το δήμο Παληοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράξα αποσπάται από το δήμο Παραληθαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Παραληθαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζωμα αποσπάται από το δήμο Παραληθαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνόκαστρον αποσπάται από το δήμο Παραληθαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθάδες αποσπάται από το δήμο Παραληθαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Παραληθαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαϊδεμένη αποσπάται από το δήμο Παραληθαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμος αποσπάται από το δήμο Φαλωρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλονέριον αποσπάται από το δήμο Φαλωρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ουρανός αποσπάται από το δήμο Φαλωρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο Φαλωρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο Φαλωρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόγγια αποσπάται από το δήμο Φαλωρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάρχη αποσπάται από το δήμο Φαλωρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διαλεκτόν αποσπάται από το δήμο Φαλωρείας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Καρυαί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λογγάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ριζαριόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σωτήρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φλαμούλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουμαριά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μεσιακά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv