ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Άνω Νούσκας (Σερρών)

ΦΕΚ 79Α - 07/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Νούσκα από την κοινότητα Δοβίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σοκόλ αποσπάται από την κοινότητα Δοβίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Άνω Νούσκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Δαφνούδι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Δαφνουδίου

Κ. Άνω Δαφνουδίου (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Νούσκας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σοκόλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Συκιά

ΦΕΚ 167Α - 22/05/1934

Ο οικισμός Άνω Δαφνούδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μέταλλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μετάλλων

Κ. Μετάλλων (Σερρών)

ΦΕΚ 167Α - 22/05/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Δαφνουδίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο οικισμός Μέταλλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εμμανουήλ Παππά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv