ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πόρτα Παζάρ (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πόρτα Παζάρ από το δήμο Αιθίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Γκούρας αποσπάται από το δήμο Αιθίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Δούσκου προσαρτάται στην κοινότητα Πόρτα Παζάρ

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Πόρτα Παζάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύλη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πύλης

Κ. Πύλης (Τρικάλων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πόρτα Παζάρ

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Μονή Γκούρας της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γκούρας

Το όνομα του οικισμού Μονή Δούσκου της κοινότητας διορθώνεται σε Μονή Δουσίκου

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Πύλης

Δ. Πύλης (Τρικάλων)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Πύλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βησσαρίων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Προκοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγιαί αποσπάται από την κοινότητα Κοτρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από την κοινότητα Κοτρωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση Παλαιοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Παλαιοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Παλαιοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από την κοινότητα Ροποτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροποτόν αποσπάται από την κοινότητα Ροποτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Ροποτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Ροποτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσεκούρα αποσπάται από την κοινότητα Ροποτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγιές αποσπάται από την κοινότητα Ροποτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Ροποτού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γκούρας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Δουσίκου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φορτώσι αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγηροι αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέση αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοχώρι αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλατανέοι αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθαμανία αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροντερόν αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βακάριον αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεραϊδοχώριον αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύρρα αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιπιότα αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάχα αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περτούλι αποσπάται από το δήμο Αιθήκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Γόμφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγαριά αποσπάται από το δήμο Γόμφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριά αποσπάται από το δήμο Γόμφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιομονάστηρον αποσπάται από το δήμο Γόμφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσερόν αποσπάται από το δήμο Γόμφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γόμφοι αποσπάται από το δήμο Γόμφων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώριον αποσπάται από το δήμο Πιαλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο Πιαλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλή αποσπάται από το δήμο Πιαλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιαλεία αποσπάται από το δήμο Πιαλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλαμάνδριον αποσπάται από το δήμο Πιαλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοπηγή αποσπάται από το δήμο Πιαλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλύρα αποσπάται από το δήμο Πιαλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φήκη αποσπάται από το δήμο Πιαλείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωγραφαίικα αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχόφυτον αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδοχώρι αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στουρναραίικα αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πεύκη αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοχώρα αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορεινή αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιωταίϊκα αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλκάνον αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ισιώματα αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυές αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπίτια αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύρρευμα αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυνέριον αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παράμερον αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρρο αποσπάται από το δήμο Πινδέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβδαίικα αποσπάται από την κοινότητα Μυροφύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουρνιάς αποσπάται από την κοινότητα Μυροφύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέρη αποσπάται από την κοινότητα Μυροφύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Μυροφύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Μυροφύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλίστρα αποσπάται από την κοινότητα Μυροφύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρόφυλλον αποσπάται από την κοινότητα Μυροφύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκολφάριον αποσπάται από την κοινότητα Μυροφύλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλήθρα αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράιδα αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαφίνα αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεφαίικα αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούρνες αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γράβος αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παχτούριον αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρματολικόν αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Ο οικισμός Γούρνες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δροσοπηγή του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μηλότοπος και προσάρτησή του στο δήμο Πύλης

Εκτύπωση  Αρχείο csv