ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ξεριά (Καβάλας)

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξεριάς από την κοινότητα Αβραμηλιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αβραμηλιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 06/08/1930

Ο οικισμός Λιθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιθοχωρίου

ΦΕΚ 167Α - 22/05/1934

Ο οικισμός Λιθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λιθοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 123Α - 08/05/1981

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ξεριάς στον οικισμό Νέος Ξεριάς

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Ο οικισμός Λιθοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ξεριάς της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Ξεριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Ξεριά

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Ο οικισμός Ξεριάς της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέος Ξεριάς της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέος Ξεριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Χρυσουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv