ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παγκαλοχωρίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 356Α - 09/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παγκαλοχώρι από την κοινότητα Πηγής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαμαλεύρι αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Αρσανίου αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα Πηγής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 301Α - 29/06/1935

Ο οικισμός Χαμαλεύρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαμαλευρίου

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαμαλευρίου

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαμαλευρίου

14/03/1971

Ο οικισμός Μονή Αρσανίου της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σφακάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Παγκαλοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σφακάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Ο οικισμός Παγκαλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv