ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ερνή-Κιόϊ (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ερνή - Κιόϊ από την κοινότητα Ηρακλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ορμανλή αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Ο οικισμός Ορμανλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ηρακλείας

ΦΕΚ 432Α - 16/12/1926

Ο οικισμός Χρυσοχώραφα αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ερνή - Κιόϊ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποντισμένον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ποντισμένου

Κ. Ποντισμένου (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ερνή-Κιόϊ

ΦΕΚ 202Α - 01/10/1928

Ο οικισμός Χρυσοχώραφα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοχωράφων

ΦΕΚ 24Α - 19/01/1934

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Αναγνώριση του οικισμού Σιμών και προσάρτησή του στην κοινότητα Ποντισμένου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποντισμένον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Ο οικισμός Σιμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv