ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νέας Τενέδου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νέα Τένεδος από την κοινότητα Πορταριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Εμερτζελή αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πόζαλον αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βρωμοσύρτης αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σεμεκλή αποσπάται από την κοινότητα Μπαρακλή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Οσμανλή αποσπάται από την κοινότητα Μπαρακλή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παζαρλή αποσπάται από την κοινότητα Μπαρακλή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαρακλή αποσπάται από την κοινότητα Μπαρακλή και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από την κοινότητα Μπαρακλή και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Εμερτζελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρινάρια

Ο οικισμός Πόζαλον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικράλωνα

Ο οικισμός Μπαρακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Κερασιά

Ο οικισμός Παζαρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίκορφον

Ο οικισμός Σεμεκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδιά

Ο οικισμός Οσμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Νερόμυλος

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Πρινάρια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Παναγιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Βρωμοσύρτης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρωμοσύρτη

ΦΕΚ 191Α - 31/08/1950

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάβδου

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάβδου

ΦΕΚ 24Α - 19/01/1951

Ο οικισμός Μικράλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τρίγλιας

Ο οικισμός Νέα Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νέας Τρίγλιας

ΦΕΚ 203Α - 26/07/1951

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Βάβδου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Βάβδου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Ο οικισμός Δίκορφον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέα Τένεδος της κοινότητας

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Ο οικισμός Νερόμυλος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ροδιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Τένεδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τρίγλιας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv