ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαριανών (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαριανά από την κοινότητα Πορταριάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μυριόφυτον αποσπάται από την κοινότητα Πορταριάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Ο οικισμός Μαριανά της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Όλυνθος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ολύνθου

Κ. Ολύνθου (Χαλκιδικής)

ΦΕΚ 40Α - 05/02/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαριανών

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νέας Ολύνθου

Ο οικισμός Μυριόφυτον της κοινότητας καταργείται.

Κ. Νέας Ολύνθου (Χαλκιδικής)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ολύνθου

20/12/1961

Το όνομα του οικισμού Νέα Όλυνθος της κοινότητας διορθώνεται σε Όλυνθος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ολύνθου

Κ. Ολύνθου (Χαλκιδικής)

20/12/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νέας Ολύνθου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Όλυνθος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πολυγύρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv