ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τιτάνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μάντζανη

Ο οικισμός Ραψομάτι προσαρτάται στο δήμο Τιτάνης

Ο οικισμός Σούλι προσαρτάται στο δήμο Τιτάνης

Ο οικισμός Παραδείσι προσαρτάται στο δήμο Τιτάνης

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Μάντζανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Ραψομάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο οικισμός Παραδείσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σικυώνος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Βοϊβοντά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 306Α - 15/10/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βοϊβονδά από την κοινότητα Μποζικών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Βοϊβονδά της κοινότητας μετονομάζεται σε Τιτάνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τιτάνης

Κ. Τιτάνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βοϊβοντά

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Τιτάνης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τιτάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σικυωνίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv