ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χαρβατίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χαρβάτι από το δήμο Μυκηνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πρίφτανη αποσπάται από το δήμο Μυκηνών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Ο οικισμός Χαρβάτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυκήναι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυκηνών

Κ. Μυκηνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χαρβατίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Πρίφτανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοναστηράκιον

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Μυκηνών (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοναστηρακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυκήναι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μυκηναίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv