ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παμφίας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αβαρίκος

Ο οικισμός Πετροχώρι προσαρτάται στο δήμο Παμφίας

Ο οικισμός Μωρόσκλαβον προσαρτάται στο δήμο Παμφίας

Ο οικισμός Γούστιανη προσαρτάται στο δήμο Παμφίας

Ο οικισμός Καλούδι προσαρτάται στο δήμο Παμφίας

Ο οικισμός Δερβέκιστα προσαρτάται στο δήμο Παμφίας

Ο οικισμός Μεγαδέδρον προσαρτάται στο δήμο Παμφίας

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα προσαρτάται στο δήμο Παμφίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο Ταξιαρχίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προστοβά αποσπάται από το δήμο Ταξιαρχίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιάς αποσπάται από το δήμο Ταξιαρχίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από το δήμο Ταξιαρχίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελενίκου αποσπάται από το δήμο Ταξιαρχίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουρίτσα αποσπάται από το δήμο Ταξιαρχίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόκιστα αποσπάται από το δήμο Ταξιαρχίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μυρτιάς αποσπάται από το δήμο Ταξιαρχίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύτιμον αποσπάται από το δήμο Ταξιαρχίδος και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αβαρίκος στον οικισμό Πετροχώρι

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Φύτιμον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σελενίκου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον προσαρτάται στο δήμο Παμφίας

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πετροχώρι στον οικισμό Κεφαλόβρυσον

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Σομπονίκον προσαρτάται στο δήμο Παμφίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μάνδρα προσαρτάται στο δήμο Παμφίας

Δ. Παμφίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αβαρίκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αβαρίκου

Ο οικισμός Γουρίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουρίτσης

Ο οικισμός Δερβέκιστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβεκίστης

Ο οικισμός Καλούδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλουδίου

Ο οικισμός Μόκιστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μόκιστας

Ο οικισμός Μωρόσκλαβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μωροσκλάβου

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετροχωρίου

Ο οικισμός Προστοβά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προστοβάς

Ο οικισμός Σπαρτιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαρτιά

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοβίτσης

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεφαλοβρύσου

Ο οικισμός Γούστιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλουδίου

Ο οικισμός Μέγας Δένδρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλοβρύσου

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλοβρύσου

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλοβρύσου

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλοβρύσου

Ο οικισμός Σομπονίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαλοβρύσου

Το όνομα του οικισμού Μεγαδέδρον του δήμου διορθώνεται σε Μέγας Δένδρος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γούστιανης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 171Α - 11/07/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γούστιανη από την κοινότητα Καλουδίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 26Α - 18/02/1927

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλουδίου

Ο οικισμός Δελημητέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλουδίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γούστιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πάμφιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παμφίου

Κ. Παμφίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γούστιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πάμφιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv