ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αχλαδέ (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αχλαδές

Ο οικισμός Συριπιδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Μετόχι Παπά προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Μπαλή προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Λαμαργιανά προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Βλυχάδα προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Μονή Μπαλή προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Εξάντης προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Μετόχι Καγιά προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

Ο οικισμός Σκεπαστή προσαρτάται στην κοινότητα Αχλαδέ

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Εξάντης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελιδονίου

Ο οικισμός Μπαλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελιδονίου

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελιδονίου

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Μπαλή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκεπαστής

16/10/1940

Ο οικισμός Μετόχι Καγιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι Παπά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λαμαργιανά της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λαμεριανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλαδέ

14/03/1971

Ο οικισμός Λαμεριανά της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Σολοχιανά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αχλαδέ

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αχλαδές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Συριπιδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Σολοχιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv