ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρές (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καρέ

Ο οικισμός Γενή προσαρτάται στην κοινότητα Καρές

Ο οικισμός Αμπελάκι προσαρτάται στην κοινότητα Καρές

Ο οικισμός Γουλεδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Καρές

Ο οικισμός Όρος προσαρτάται στην κοινότητα Καρές

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Γουλεδιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουλεδιανών

Ο οικισμός Όρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γουλεδιανών

Ο οικισμός Γενή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γουλεδιανών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Ο οικισμός Καρέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ρεθύμνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv