ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λάκκων (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λάκκοι

Ο οικισμός Σκορδαλός προσαρτάται στην κοινότητα Λάκκων

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Σκορδαλός της κοινότητας διορθώνεται σε Ασκορδαλός

Αναγνώριση του οικισμού Ομαλός και προσάρτησή του στην κοινότητα Λάκκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λάκκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Ομαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Ο οικισμός Ασκορδαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μουσούρων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv